miercuri, 23 martie 2011

Ce este conştiinţa?

  Şi mintea lor şi conştiinţa le sunt necurate. ~Tit 1:15~


  Ce este conştiinţa?
  Cu siguranţă nu este voinţa, pentru că adesea ea se află în opoziţie cu cu voinţa.
  Nu este nici raţiunea, pentru că, deşi raţiunea spune că o anumită acţiune va aduce o pagubă, conştiinţa îndeamnă în direcţia corectă, peste vocea raţiunii.
  Conştiinţa este simţul moral al binelui şi răului care este înnăscut în om. am putea să o descriem ca fiind ochiul fiinţei morale a omului, sau am putea să o asemănăm cu o voce din pieptul nostru care vorbeşte despre bine şi rău. Dar conştiinţa are nevoie să fie învăţată, pentru că este "întinată" şi nu funcţionează aşa cum ar trebui.
  Oamenii vor spune că acţionează după cum le dicteză conştiinţa, dar acesta este un standard greşit. Conştiinţa unui creştin, care are cunoştinţă spirituală, este poate diferită, dar chiar şi printre creştini există diferenţe în ce priveşte fineţea şi sensibilitatea cunoştinţelor.
  Conştiinţa seamănă foarte mult cu o fereastră care lasă să pătrundă mai multă sau mai puţină lumină, în funcţie de cât este de curată.
  Este bine să remarcăm că acea predicarea a evangheliei care lasă în pace conştiinţa, sau care se ocupă foarte puţin de ea, va produce fie convertiri false, fie credincioşi slabi. Nu se poate să mergi cu Dumnezeu dacă conştiinţa nu este aşa cum trebuie să fie înaintea Lui!
  Pe măsură ce credincioşii cresc în harul şi cunoaşterea Domnului conştiinţa lor devine mai sensibilă. Plâng pentru păcatele lor, nu pentru că s-ar teme de pedeapsă ci pentru că ştiu că au greşit ămpotriva Domnului lor. Creştinul doreşte ca lumina să strălucească şi vrea să îndepărteze orice fel de pată sau murdărie de pe sticla acestei ferestre. Şi trebuie să ne deprindem şi noi în lucrul acesta.
                                                                                                         ~H.F. Witherby~

Sacrificiul creştin radical - Suferinţa

  Mulţumesc Domnului pentru suferinţă şi pentru puterea pe care mi-o dă să fac faţă perioadelor grele din viaţa mea!
  Când treceţi prin necaz şi încercări aduce-ţi-vă aminte că Domnul e în control! Că El e stânca şi turnul tău de scăpare! Mulţumeşte-i pentru tot, prin suferinţă avem multe de învăţat! Chiar dacă nu înţelegi situaţia prin care treci, chiar dacă pare că Domnul nu e acolo...El te poartă pe braţe şi te călăuzeşte, te trece prin foc pentru că te iubeşte şi vrea să scoată aur curat din tine!
  Ce Dumnezeu minunat avem!

The unconditional love of Christ

De la bun la excelent!

"Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.” ~Ioan 21:18-19~
 Curiozitate nestăvilită. Iniţiativă entuziastă. Implicare plină de pasiune. Petru a avut toate aceste calităţi esenţiale necesare unui mare lider, însă pregătirea şi modelarea lui au căzut în responsabilitatea Domnului, pentru că sincer vorbind, un asemenea material brut, lipsit de controlul Domnului, poate fi de-a dreptul periculos. De aceea Domnul l-a trecut pe Petru prin trei ani de testare şi probleme, care să-l expună la experienţe de o viaţă, pregătire care să transforme aptitudinile naturale ale acestui ucenic în abilităţi supranaturale.
  Indiferent dacă le conştientizezi sau nu, şi tu ai astfel de abilităţi naturale. Şi tu ai calităţi care ar putea aduce enorm de mult bine în vieţile tuturor celor din jur - dacă sunt modelate de implicarea lui Dumnezeu. Şi cu siguranţă procesul va include teste şi probleme. Deci, ucenic în devenire. îmbărbătează-te în faţa încercărilor! Domnul a hotărât să transforme binele în excelenţă!
                                                                                                       ~John MacArthur~