marți, 26 aprilie 2011

Natura naşterii din nou

  „Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” ~Efeseni 2:10~
  Cineva poate spune că trăieşte cu adevărat doar după ce a fost născut din nou.  Dumnezeu, prin Duhul Său, l-a înviat şi acum el trăieşte pentru Dumnezeu prin Isus Hristos. Trăieşte o viaţă pe care lumea nu o cunoaşte – o viaţă „ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”. Dumnezeu se îngrijeşte de suflet în mod constant, iar ca răspuns, sufletul se îndreaptă către Dumnezeu. Harul se revarsă asupra inimii şi, în schimb, rugăciunea şi lauda se înalţă către cer. Sufletul este susţinut în viaţă prin comuniunea cu Dumnezeu şi prin părtăşia cu Tatăl şi Fiul. Copilul lui Dumnezeu creşte până ajunge la deplina plinătate a lui Hristos (vezi Efeseni 4:13).  
  Aşadar, naşterea din nou este acea schimbare măreaţă pe care o face Dumnezeu în suflet, când îl aduce la viaţă, ridicându-l din păcatul care duce la moarte, la neprihănirea care duce la viaţă. Este schimbarea care are loc în suflet când acesta este reînnoit cu ajutorul atotputerniciei Duhului lui Dumnezeu, în Hristos Isus, după chipul lui Dumnezeu, în neprihănire şi sfinţenie (vezi Efeseni 4:24). Dragostea de lume este înlocuită cu dragostea de Dumnezeu; mândria cu smerenia; patima cu blândeţea; ura, invidia, răutatea cu dragostea sinceră şi caldă pentru toţi. Cu alte cuvinte, este schimbarea prin care gândurile pământeşti, senzuale şi rele sunt înlocuite cu gândul lui Hristos Isus. Aceasta este natura naşterii din nou: „Aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
                                                          din Renew My Heart, Daily Wisdom from the Writings of  ~John Wesley~