luni, 22 octombrie 2012

Despre soţul ideal (I)


Soţul ideal după modelul biblic în secolul XXI

    Era o dimineață aglomerată de octombrie, când la cabinet, în jurul orei 08:30, intră un domn bătrân cu un deget bandajat. Îi spune doamnei asistente că este foarte grăbit deoarece are o întâlnire fixată pentru ora 09:00. Aceasta îl invită să se așeze știind că avea să mai treacă cel puțin o jumătate de oră până să apară medicul. Îl observă cum cu atâta nerăbdare își privește ceasul la fiecare minut care trece. Între timp se gândește că n-ar fi rău să-i desfacă bandajul și să vadă despre ce este vorba. Rana nu pare a fi așa de gravă…În așteptarea medicului, se decide să-i dezinfecteze rana și se lansează într-o mică conversație. Îl întreabă cât de urgentă este întâlnirea pe care o are și dacă nu preferă să aștepte sosirea medicului pentru tratarea rănii. Acesta îi răspunde că trebuie să meargă neapărat la casa de bătrâni, așa cum face de ani buni, ca să ia micul dejun cu soția.

sursa foto puterea.ro


    Politicoasă, îl întreabă de sănătatea soției. Senin, bătrânul domn îi povestește că soția, bolnavă de Alzheimer, stă la casa de bătrâni de mai bine de 7 ani. Gândindu-se că într-un moment de luciditate soția putea fi agitată de întârzierea lui, asistenta se grăbește să-i trateze rana dar bătrânul îi explică că ea nu-și mai aduce aminte de 5 ani cine este el…Și-atunci asistenta îl întreabă mirată: “Și dumneavoastră vă duceți zilnic ca să luați micul dejun împreună?” Cu un surâs dulce bătrânul îi răspunde: “E-adevărat că ea nu mai știe cine sunt eu, dar eu știu bine cine este ea.”

    Întrebarea care răsună în mintea multor fete este aceasta: Oare mai găsim astfel de bărbați în secolul XXI, oare putem să avem curajul să ne gândim la soțul ideal? Sunt convinsă că această temă interesează și pe cei care doresc să se căsătorească cât și pe cei care sunt căsătoriți. Se constată că astăzi soțul ideal este foarte dorit. Umblăm după ideal, căutăm idealul fiecare în felul nostru.
    Soțul sau mirele ideal este reprezentat în Scriptură prin persoana Domnului Isus Cristos, iar aceeași chemare este făcută tuturor bărbaților care se căsătoresc. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. (Efeseni 5:25) De aceea, ceea ce ne propunem în acest eseu este sa evaluăm diferitele forme prin care această dragoste se materializează.
   Prima formă de manifestare a acestei iubiri poate fi surprinsă în slujba de preot, încredințată de Dumnezeu fiecărui cap de familie.(1 Petru 2:9).Această slujbă se aplică atât Domnului Isus Cristos cât și fiecărui bărbat sau soț creștin. Preotul este definit ca și persoana care slujește cu devotament unui ideal, unei cauze. Așadar soțul este cel care îmbrățisează înalte standarde morale și respectă principii înalte. Le susține și se dăruiește pe sine în serviciul lor, este suficient de puternic să trăiască o viață disciplinată. Este cel care poate să aducă liber și deschis rugăciuni și laude lui Dumnezeu. O mare onoare este pentru o femeie ca soțul ei să fie un om al rugăciunii, care să aibă o relație personală cu Domnul lui, să se țină de cuvânt, să  promită și să își onoreze promisiunile, să ofere stabilitate, să ofere securitate într-un loc al insecurității, să ofere certitudine, să își susțină convingerile și să trăiască conform lor. De asemenea soțul este chemat să dea învățătură, să fie povățuitorul, cel care cunoaște taine și dorește ca și soția lui să le cunoască. Acesta are influentă asupra ei, îi explică, o îndrumă, o călăuzește. El este gata oricând să îi ofere sfatul lui.
    Un alt lucru care o femeie îl așteaptă de la soțul ei este compasiunea, mila, înțelegerea. Este foarte important pentru o femeie să găsească bunăvoință și ajutor la soțul ei în orice vreme.
    Pe de altă parte soțul este omul rugăciunii, al mijlocirii, cel care stă de vorbă cu Dumnezeu despre el și casa lui, meditează și cere sfat de sus. Este omul care oricând este gata să se sacrifice, să se lepede de sine, să se dăruiască pentru cauze bune. O cât de mult înseamnă pentru o femeie să vadă că soțul ei este gata să se jertfească, să renunțe la el în folosul ei, să o cinstească.
    O altă calitate pe care o femeie cred că o dorește de la soțul ei este să caute să fie un om curat, un om care este dispus să renunțe la păcat de îndată ce este conștient de el, bărbatul care este gata să își ceară iertare, să recunoască că greșește, omul corect, incoruptibil, un bărbat de o onestitate mai presus de orice îndoială, omul care nu are nimic de ascuns, e transparent. Cel mai de preț lucru înaintea lui Dumnezeu este o inimă curată, în care să-L putem vedea pe El.
    A doua formă de manifestare a iubirii unui soț deosebit, poate fi surprinsă în slujba de rege. (Geneza 1: 26-28). Regele este definit ca persoana care are poziția cea mai însemnată într-un domeniu oarecare, prin puterea, importanța și competența sa. Este persoana care domină o anumită sferă de activitate prin putere materială și autoritate civilă. Autoritatea și puterea par a fi clasate printre virtuțile îndoielnice ale zilelor noastre. Însă le ducem lipsa în cultura noastră turbulentă și dezrădăcinată. Așadar, soțul este conducatorul, cel care preia conducerea, cel care poartă de grijă și investește în formarea partenerei, este capul familiei. Este bărbatul care are curajul să ducă la îndeplinire o sarcină chiar dacă îi ia destul de mult timp, chiar dacă este monotonă, ostenitoare sau dureroasă, și aceasta pur și simplu pentru că este datoria lui. Este bărbatul lângă care te simți protejată, în siguranță. Inima lui este protectoare, te ocrotește, te apără, se interpune și stă în veghere. Este bărbatul care se îngrijește să asigure bunăstarea materială, se îngrijește de nevoile fizice ale soției lui. Soțul este, deasemenea, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, este cel care stăpânește peste soția lui, cel care îi arată calea. În Vechiul Testament regele era veghetorul națiunii sale și campionul poporului său. Acesta a fost rolul pe care Dumnezeu îl intenționase pentru primul rege al Israelului, pentru Saul. Dar cândva, în zilele de început ale tragicei sale domnii, Saul a pierdut vegherea și totodată viziunea lui Dumnezeu pentru națiune. O dată ce bărbatul pierde viziunea și nu mai știe cine este, unde se află și de ce se află unde se află își pierde și puterea de a mai face ceea ce trebuie făcut. Soțul este cel care este vizionar, cel care păstrează în atenția soției sale chestiunile de fond, astfel încât ele să nu fie înlăturate de nereușitele temporare și nici să nu se piardă în ceata dezorientării ce poate însoți uneori împrejurările din viața de zi cu zi.
    Claritatea viziunii are o importanță deosebită pentru soție, îi dă un sentiment de siguranță în atingerea scopurilor. Soțul este cel care anticipează ce pot aduce lunile și anii, gândește mai dinainte, planifică, proiectează, își imaginează.
    A treia formă de manifestare a iubirii unui soț ideal poate fi surprinsă în slujba de profet. (Geneza 3:8-11). Profetul este definit ca și persoana care, pătrunzând în esența lucrurilor prevede desfășurarea evenimentelor ulterioare. Soțul este cel care se rupe de activitățile zilnice și își pune timp deoparte pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu, este cel care primește răspuns din parte Domnului și cunoaște astfel soluții la probleme. Pătrunde în esența lucrurilor, descoperă strategia lui Dumnezeu pentru el și casa lui. Este cel care Îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și întotdeauna vorbește adevărul despre El. Profetul este cel care aduce mângâiere, zidire. Cât de mare nevoie are o soție de încurajare din partea soțului ei, de o vorbă bună care să îi mângâie inima, de un sfat înțelept. Este cel care își corectează soția oridecâte ori aceasta acționează sau gândește diferit de ceea ce Scriptura spune, este cel care caută să o ajute să se îndrepte, este cel care dă învățătură casei lui, îi învață pe copii legile și poruncile Sfintei Scripturi, aduce hrană proaspată din Scriptură. De asemenea soțul este cel care cheamă la pocaință, la o viață sfântă.
    În concluzie putem să afirmăm că în secolul XXI, la mult timp după încheierea canonului biblic, familia încă trăiește esecuri repetate. Prima instituție instaurată de Domnul Isus Cristos, nu mai ține cont de învățăturile sfinte pentru că ghidul ei nu mai este Bibia, ci sfaturile băbești de la colț de stradă, din scara blocului, de la magazine, reviste sau telenovele. Cartea Sfântă nu mai este privită ca porunca lui Dumnezeu absolută, ci ca un adevăr relativ. Îmi doresc ca acest eseu să fie un punct practic în călătoria vieții, să nu coborâm standardele Scripturii. În vremea în care trăim, când fiecare vrea să se simtă bine în căminul lui, să stea comod, să fie măgulit, să nu fie deranjat, să fie tratat cu lingușire, este mare nevoie de soți care să întruchipeze idealul de preoți, regi și profeți, și de slujba lor de a reinstaura valorile și virtuțile supreme. De oameni ai lui Dumnezeu care să îndeplinească slujba de preoți în familiile lor, plini de compasiune, identificându-se în mijlocire cu fiii acestui secol și cu problemele lor speciale: goana după înavuțire, stresul, lipsa, necurăția minții și a inimii, bolile mintale și rătăcirile aduse de păcat. Este nevoie de lideri care să vegheze asupra împlinirii poruncilor și viziunii divine specifice pentru fiecare familie. De oameni care să stea de vorbă cu Dumnezeu, să cunoască și să împărtășească inima Lui unei familii și generații amenințate de părăsirea principiilor, a apostaziei; de oameni care să denunțe păcatul și să promoveze sfințenia și standardul divin în ciuda tuturor compromisurilor care bat la porțile acestui secol. Soțul ideal trebuie să fie soțul care își îndeplinește bine slujba față de Dumnezeu, față de familie și față de societate. Este soțul pe care Dumnezeu L-a proiectat și încă îl ilustrează pe paginile Scripturii. Soțul ideal este soțul care recunoaște chiar și în secolul XXI că eșecul sau reușita în familie este întotdeauna responsabilitatea lui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu