marți, 1 noiembrie 2011

Seria Paul Washer – Zece Acuzații (5)

   O ignoranță a doctrinei regenerării. Dragul meu prieten, o să spun asta răspicat: știu că sunt calviniști aici și știu că sunt arminieni aici și stiu că sunt tot felul de animale ciudate între cele două, dar vreau să știi asta. Deși eu înclin mai mult spre – cred că eu mă denumesc ca Spurgeonist în cinci puncte – vreau să știi asta. Nu calvinismul este subiectul. Eu voi intra într-un mare bucluc când va apărea asta pe Internet. Nu calvinismul este subiectul. Vă spun eu care este subiectul. Regenerarea. Și de aceea pot avea părtășie cu Wesley și Ravenhill și Tozer și toți ceilalți pentru că neținând seama de poziția lor în celelalte subiecte, ei au crezut că mântuirea nu poate fi manipulată de predicator, că este o lucrare măreață a puterii Atotputernicului Dumnezeu. Și cu ei, prin urmare, susțin și eu că a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Este o manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu în lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt decât în crearea acestei lumi, a universului, pentru că El a creat lumea 'ex nihilo', din nimic. Dar El recrează un om dintr-o masă coruptă. Este corespondentă cu învierea din morți a Mântuitorului nostru. Dacă ești predicator, înțeleg că în predicare există învățători și predicatori și prezentatori și asta și cealaltă și toți sunt foarte necesari pentru sănătatea Bisericii. Dar trebuie să înțelegi aceasta. Ca bătrânul G.Campbell Morgan, am auzit de el că atunci când mergea în vârful acelui turn măreț să predice își spunea, "Ca un miel dus la măcelarie; ca o oaie mută înaintea celor ce o tund." El știa că în afară de o manifestare măreață a lucrării regeneratoare a Duhului Sfânt, tot ce ar fi spus era moarte. Duhul este cel care dă viața și în acest sens fiecare din noi care proclamă trebuie să proclame ca un profet. Ce vreau să spun cu aceasta? Noi suntem întotdeauna, noi suntem întotdeauna Ezechiel stând în acea vale de oase uscate și ele sunt foarte uscate. Și noi mergem acolo și ce facem? Noi proorocim. Noi spunem, "Ascultați Cuvântul Domnului." Și noi știm că vântul lui Dumnezeu trebuie să sufle peste aceste oase moarte altfel ele nu se vor mai ridica. Și când ai înțeles pe de-a-ntregul acest lucru în cea mai adâncă parte a ființei tale, nu te vei mai lăsa la manipularea înfăptuită așa de des în numele evanghelizării în țara aceasta. Tu vei proclama Cuvântul lui Dumnezeu. Îl vei proclama. 
   Doctrina regenerării. Uitați-vă la oameni ca Wesley. Priviți ce au avut ei de înfruntat pentru un moment, și dragul meu Whitefield. Ce au înfruntat? Toți credeau ca sunt creștini, în întregime creștini. De ce? Păi, ei erau botezați ca și copii mici, aduși în legământ. Ei erau confirmați. Ei trăiau ca demonii. Regenerarea era socotită ca un tip de credință religioasă căreia i s-a dat autoritate de către liderii vremii. Și apoi vin cei ca Wesley. "Nu. Nu este bine cu sufletul tău. Tu nu ești născut din nou. Nu este nici o evidență a vieții spirituale. Pe tine însuți cercetează-te. Încearcă-te dacă ești în credință. Caută să îți întărești chemarea și alegerea ta. Tu trebuie să te naști din nou." Aici în America, din cauza ultimilor câțiva ani, a câtorva decade de evanghelizare, ideea de naștere din nou este total pierdută. Ea înseamnă doar că o dată la o cruciadă tu ai luat o decizie și crezi că ai fost sincer. Dar nu există nici o evidență a unei lucrări supranaturale a Duhului Sfânt de recreare în viața ta. Dacă este cineva, nu dacă sunt anumiți oameni, dacă este cineva (oricine) în Hristos, este o faptură nouă.
   Și astăzi este același lucru. Ce înfruntăm noi? Vă voi spune ce înfruntăm. Nu este neaparat un fel de botez infantil în majoritatea cazurilor. Nu este o înaltă confirmare bisericească de către o autoritate ecleziastică. Noi înfruntăm rugăciunea păcătosului. Și sunt aici să vă spun, dacă am declarat război vreunui lucru, acesta este acel lucru. Voi spuneți: "Frate Paul.." Da, în același fel în care botezul la copiii mici, în opinia mea, a fost vițelul de aur al Reformei, pentru baptiști și evanghelici și toți ceilalți care le-au urmat până azi, vă voi spune că rugăciunea păcătosului a trimis mai mulți oameni în iad decât orice altceva de pe fața pământului. Voi ziceți, "Cum poți spune un asemenea lucru?" Mergeți cu mine la Scriptură și arătați-mi, vă rog. M-aș bucura să vă ridicați și să îmi spuneți unde a evanghelizat cineva în acest fel. Scriptura nu spune că Isus Hristos a venit la poporul Israel și a spus așa: "S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape, acum cine ar dori să Mă invite în inima lui? Văd acea mână." Nu așa spune. El a zis, "Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie." 
  Acum oamenii se încred în faptul că cel puțin o dată în viața lor ei au spus o rugăciune și cineva le-a spus că sunt mântuiți pentru că ei au fost destul de sinceri. Și deci, dacă îi întrebi despre mântuirea lor, "Ești mântuit?" ei nu spun, "Da, pentru că mă uit la Hristos și este o evidență măreață care îmi dă asigurarea că sunt născut din nou." Nu. Ei spun, "O dată în viața mea am spus o rugăciune." Și ei trăiesc ca demonii. Dar ei au spus o rugăciune. Și unii din ei... am auzit de un evanghelist care îl convingea pe un om să facă lucrul acesta. În final omul s-a simțit așa de incomod și evanghelistul a zis, "Bine, ști ce? Mă voi ruga lui Dumnezeu pentru tine și dacă este ceea ce vrei să Îi spui și tu lui Dumnezeu, strânge-mă de mână." Priviți puterea lui Dumnezeu!! 
  Decizionism. Idolatria decizionismului. Oamenii cred că vor merge în cer pentru că ei au judecat după sinceritatea deciziei lor. Când Pavel a venit la biserica din Corint el nu le-a spus, "Uitați, voi nu trăiți ca și creștinii așa că haideți să ne întoarcem la acel moment din viața voastră când ați spus acea rugăciune și haideți să vedem dacă ați fost sinceri." Nu, el a spus așa: "Cercetați-vă, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință." Pentru că vreau să știi, prietenul meu, mântuirea este numai prin credință. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Este un har după har după har. Dar dovada convertirii nu este doar examinarea sincerității din momentul convertirii tale. Este roada continuă din viața ta. 
   O, dragul meu prieten, uite ce-am făcut noi. Nu se cunoaște un pom dupa roada lui? Ce, 60%, 70% din America crede că e convertită, născută din nou? Noi omorâm câte mii de bebeluși într-o zi? Suntem urâți în jurul lumii pentru imoralitatea noastră. Totuși suntem creștini. Și eu aduc învinuirea drept la picioarele predicatorului.