vineri, 3 iunie 2011

De ce trebuie să ne rugăm? (1)

   Şi le-a spus o parabolă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu obosească. ~Luca 18:1~
   Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie mai înainte de a-I cere ~Matei 6:8~
   Unii par să întrebe: "de ce să ne rugăm? Din moment ce Dumnezeu ştie de ce avem nevoie fără să-I cerem, de ce trebuie să ne rugăm neîncetat?" În primul rând, rugăciunea nu se limitează la cereri. Sunt rugăciuni de mulţumire, rugăciuni de laudă şi de adorare, rugăciuni de mărturisire. Rugăciunile nu trebuie să se limiteze la a cere. Totuşi vom vedea de ce trebuie sa-I facem cereri lui Dumnezeu. 
   Aceasta este modalitatea pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru ca noi să putem primi. Dumnezeu este un Dumnezeu care vorbeşte. El nu este ca zeii păgâni care au gura, dar nu pot vorbi, care au urechi, dar nu pot auzi. Dumnezeul noastru a vorbit cu omul de îndată ce l-a creat. Când Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu a vorbit cu ei şi le-a ascultat răspunsurile. Dumnezeu vrea ca noi, copii Lui, să vorbim cu El. Aceasta este rugăciunea.
   Domnul Isus a spus: "Cereţi şi vi se va da...pentru că oricine cere, primeşte" ~Matei 7:7-8~. Şi apoatolul Pavel ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm ci să ne prezentăm cererile înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri ~Filipeni 4:6~. De asemenea, Iacov ne spune că nu avem pentru că nu cerem ~Iacov 4:2~. Cineva spunea: "până când nu vom ştii că viaţa e un război, nu vom ştii la ce foloseşte rugăciunea". În Efeseni 6:12 ni se spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelul, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac şi împotriva răului spiritual. De aceea, pe lângă a lua întreaga armură a lui Dumnezeu trebuie să ne rugăm " în orice timp în duh, prin orice rugăciune şi cerere" ~Efeseni 6:18~. Domnul Isus ne-a spus: "vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită" ~Matei 26:41~. 
   Acestea sunt câteva din motivele rugăciunii; există însă mult mai multe. 
   Va urma.
                                                                                                             A.M. Behnam