luni, 25 aprilie 2011

Teama de Domnul

  Am avut o perioadă în care nu înțelegeam ce înseamnă teama de Dumnezeu şi m-am rugat pentru călăuzire să înţeleg şi să obţin această frică sfântă care aduce multe lucruri bune dacă o ai, vezi aici. Ce frumos e când Domnul asculă rugăciunile, dă lumină şi călăuzire în lucrurile pe care dorim să le cunoaştem. Am citit deunăzi o meditaţie care m-a ajutat să înţeleg pe deplin ce este teama de Dumnzeu...iată:
  Există două tipuri de teamă. 
 Este o teamă care te îndepărtează de cel de care te temi. Acesta este primul fel de teamă menționat în Biblie. Când Adam a păcătuit în Grădina Eden, el a experimentat această teamă. De aceea, a încercat să se ascundă de Dumnezeu și când Dumnezeu l-a chemat, a zis: ”Am auzit glasul Tău în grădină și m-am temut...” ~Geneza 3:10~ Aceasta este teama care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu; îl face să se depărteze din cauza unei conștiințe acuzatoare. Dar cealaltă teamă de Dumnezeu rezultă din cunoașterea Lui, înseamnă iubire și respect pentru El. În Exod citim despre ambele tipuri de teamă. Când isdraeliții au văzut tunetele și flăcările și sunetul trâmbiței ți muntele fumegând...stăteau departe și au spus lui Moise: ...”să nu vorbească Dumnezeu cu noi, ca să nu murim ”. Şi Moise a zis poporului: "nu vă temeţi, pentru că Dumnezeu a venit ca să vă încerce şi pentru ca temerea Lui să fie înaintea feţelor voastre ca să nu păcătuiţi"~Exod 20:18-20~ Ce contrast: un tip de frică îl ţine pe om departe de Dumnezeu, celălalt ţine păcatul departe de om. Aceasta este teama care "este curată şi ţine pe vecie". Aceasta este teama despre care citim în ~Iov 28:28~ "Apoi a zis omului: iată frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău este priceperea"
   Credincioasul nu ar trebui să aibă niciodată teama care-l depărteză de Dumnezeu, pentru că în Dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită alungă frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa şi cine se teme n-a fost făcut desăvârşit în dragoste. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi" ~1Ioan 4:18-19~
   Cu cât Îl iubim mai mult pe Domnul, cu atât dorim să nu-L întristăm. Aceasta este frica de Domnul. este rezultatul unei combinaţii între a-L iubi pe El şi a deveni conştient de sfinţenia şi măreţia Sa. Atunci putem veni cu îndrăzneală la tronul harului pentru a căpăta îndurare şi pentru a găsi har la vreme de nevoie ~Evrei 4:16~ Să umblăm în teamă de Domnul pănă ce El ne va prezenta fără vină în faţa gloriei Sale cu bucurie negrăită ~Iuda 24~
                                                                                                   A.M.Behnam