duminică, 1 mai 2011

Surprins de suveranitate

  ”Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului; pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. ”~Romani 8:27-28~
  În evanghelii, nici un ucenic nu este atât de mustrat de Domnul, cu excepția lui Petru ~Matei 16:22~. Nimeni altcineva nu L-a proclamat pe Hristos cu mai multă îndrăzneală, nici domnia Lui cu mai multă claritate; și totuși, nici un alt ucenic nu s-a lepădat de Hristos la fel de fățiș sau convingător ca Petru. Nimeni altcineva nu a fost lăudat sau binecuvântat de Hristos ca Petru; dat tot Petru a fost și cel căruia Hristos i-a spus Satan.
  Niciuna dintre acțiunile lui Petru nu L-au surprins pe Învățătorul Lui, niciunul dintre falimentele lui nu au zădărnicit voia Domnului său și nimic din ce a făcut Petru nu L-a făcut pe Isus să pună la îndoială planul Său. De fapt, întregul comportament al lui Petru nu a făcut altceva decât să-l transforme în liderul pe care-l dorea Hristos.
  Ucenicia este o treabă complexă și complicată. Din fericire însă Domnul nostru este expert. Urmează-l, așadar. fără șovăire și nu fi surprins să vezi că el transformă falimentele tale în victorie.
                                                                                                          ~John MacArthur~