joi, 24 februarie 2011

Îl cunoşti şi tu?!

     De ce toţi care s-au întâlnit cu Isus Hristos nu mai pot tăgădui existenţa lui Dumnezeu? Dar, chiar mai mult! Cei care-L cunosc pe Isus Hristos şi spiritul Lui este în el prin credinţă, au convingerea fermă şi de sute de ori verificată că există un Dumnezeu al cărui Fiu este chiar Isus Hristos. tu poţi crede despre alţii că se înşeală, dar că tu poţi verifica prin experienţă convertirea creştină, nu mai încape îndoială, şi singura scuză plauzibilă ar fi dacă ai încercat şi nu ai reuşit. Dar, atâta timp cât tu te postezi pe poziţia negativă de a refuza experienţa mântuirii, nu poţi avea nici o greutate în argumentele tale în faţa niciunui creştin, care se află în avans, faţă de tine, cel puţin cu experienţa existenţei lui Dumnezeu.
     Ca să nu mă fac vinovat faţă de sufletul tău cu privire la metoda acestei experienţe, spun sumar cuvintele lui Hristos: "Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să mă cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă eu vorbesc de la mine" ~Ioan 7:17~
     În ce priveşte Noul Testament, pot să afirm cu mare bucurie că Isus Hristos prin faptele şi cuvintele Sale a creat o literatură ce depăşeşte orice imaginaţie de scriitor. Dacă vrei să infirmi această frază nu ai decât să încerci Tu să faci o Biblie mai frumoasă.
                                                                                                     ~Ionel Truţă~

Disciplinează-ţi copilul

     "Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul care-l iubeşte" ~Proverbe 3:12~
     Tu distrugi motivaţia copilului tău şi stima lui de sine când îl laşi să creadă că nu trebuie să facă nimic pentru că totul "i se cuvine".Se spune că un agent de vânzări a sunat la o familie spunând: "Aş dori să vorbesc cu persoana care are ultimul cuvânt în materie de cumpărături în familie". Femeia a răspuns "Îmi pare rău, acea persoană este încă la grădiniţă şi nu va veni acasă decât peste o oră". O relatare amuzantă, dar nu este la fel de amuzantă când este reală. Părinţilor iubiţi-vă copii, oferiţi-le un mediu favorabil şi sigur în căminul vostru, dar învăţaţi-i să fie responsabili. Acest lucru pare evident, aşa că de ce nu-l facem? 
  1. Iubire disproporţionată greşit. Noi spunem: "Copii mei nu trebuie să se zbată aşa cum am făcut eu". Copii interpretează această îngăduinţă ca pe o lipsă de interes din partea ta şi de aceea adopţi calea simplă. Drept rezultat pretenţiile lor cresc, deoarece ceea ce vor ei să spună este: "Nu vreau mai multe lucruri, te vreau pe tine!" 
  2. Aşteptări scăzute. Ca părinte, îi datorezi copilului tău şansa de a reuşi în viaţă. Nu-i lua împlinirea ce vine în urma strădaniei de a lua note bune, de a-şi face curăţenie în cameră şi de a-şi face un viitor.
  3. Vina. Cu toţii ne simţim prost că nu petrecem destul timp cu copii noştri, sau pentru că i-am dezamăgit. O fată de şaptesprezece ani i-a spus tatălui ei că: "i se cuvine" o maşină. Aşa că a primit-o! De ce? Pentru că părinţii ei erau divorţaţi şi tatăl s-a simţit prost că "a dezamăgit-o". 
     Nu încerca să cumperi afecţiunea copilului tău, vei ajunge să plăteşti mai târziu, Dumnezeu îşi disciplinează copii;  disciplinează-i şi tu pe ai tăi!

Împotriviţi-vă diavolului!

                                  "Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi." ~Iacov 4:7~
    Adesea creştinii nu dau suficientă atenţie acestui îndemn simplu, dar atât de puternic. Unii cred că noi ar trebui să fugim de diavol şi să ne împotrivim păcatului, dar Scriptura ne spune să ne împotrivim diavolului şi să fugim de păcat (~2Timotei 2:22~ ~1Corinteni 6:18~)
    Iacov ne spune că trebuie să ne împotrivim diavolului. Dar nu putem face aceasta prin puterea noastră omenească. "pentru că armele luptei noastre nu sunt fireşti, ci puternice, potrivit lui Dumnezeu" ~2Corinteni 10:4~ Nici nu trebuie să ne împotrivim cu propria noastră autoritate. Atunci când David a venit împotriva lui Goliat, nu a făcut aceasta în numele său, ci i-a spus: "eu vin la tine în Numele Domnului Oştirilor, Dumnezeul oştirilor lui Israel" ~1Samuel 17:45~. Suntem avertizaţi să nu vorbim pe un ton uşuratic sau agresiv despre duşman, aşa cum se face adesea în unele cercuri, pentru că şi Mihail, arhanghelul "n-a îndrăznit să aducă împotrivă o învinuire de hulă, ci a spus "Domnul să te mustre" ~Iuda 9~.
     Satan vine adesea ca un "înger de lumină" ~2Corinteni 11:4~, folosind cu viclenie Cuvântul ca să ne abată de la "simplitatea faţă de Hristos ~2Corinteni 11:13~. Trebuie să ~2Corinteni 11:13~. Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu pentru a putea "sta împotriva uneltirilor diavolului" ~Efeseni 6:10-18~. A "sta împotriva" este un echivalent aici cu "a ne împotrivi".
     Diavolul este şi un "leu care răcneşte", căutând pe cine să înghită ~1Petru 5:8~. În acest caracter, el este persecutorul sfinţilor, dar şi în această ptivinţă, trebuie să ne împotrivim lui (versetul 9). Partea noastră este să ne împotrivim lui, dar la revenirea Domnului Isus "Dumnezeul păcii" va zdrobi pe Satan sub picioarele noastre ~Romani 16:30~
                                                                                                                           B.Reynolds