duminică, 20 februarie 2011

Dragostea divină!

     Dragostea este din Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu ~1Ioan 4:7~
     Vedem din acest pasaj că dragostea divină nu poate exista în inima unui om care nu e născut din nou. Această dragoste este cu mult mai înaltă decât afecţiunea omenească. Citim în Romani 1:31 că una dintre caracteristicile celor care nu sunt născuţi din nou este "fără afectivitate naturală". Dumnezeu nu a vrut ca harul să înlăture afectivitatea naturală. Dar dragostea divină vine de la Dumnezeu şi este lucrată de Duhul Sfânt în inimile celor care sunt născuţi din nou. Adesea suntem dezamăgiţi de unul sau de altul pentru că încurcăm dragostea divină cu afectivitatea naturală.
     Am cunoscut fraţi în Hristos care erau foarte strâns ataşaţi unul de celălelă, şi între care a apărut brusc ceva care i-a făcut să fie duşmani. Dragostea divină însă nu depinde de împrejurări. Cunoaşterea lui Dumnezeu implică asemănare cu El, aşa cum este scris: "Vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea cum este".
     "În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu faţă de noi, că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El" ~1Ioan 4:9~ Vedem aici dragostea divină în acţiune. Aceasta înseamnă mai mult decât a afirma "Dumnezeu este dragoste"; El Şi-a arătat această dragoste. Stă în însăşi natura dragostei să se arate, să se manifeste. "Dumnezeu a trimis pe singurul său Fiu". Măsura dragostei Lui a fost dovedită de un dar nespus de preţios.
     Multe din darurile lumii nu sunt o dovadă a dragostei celui care le dăruieşte. Oamenii au diferite motive pentru a oferi daruri: nu vor să fie mai prejos decât alţii, sau arată bunăvoinţă pentru a primi aprecierile celorlalţi. Dar Dumnezeu a dat pe Fiul Său motivat doar de dragostea nespus de minunată din inima Sa. Atunci când El dă darul dragostei Sale, acesta este pentru totdeauna - niciodată nu îl va lua înapoi. Nu ar trebui să judecăm dragostea lui Dumnezeu după împrejurări, ci doar după crucea lui Hristos. "El, care, în adevăr nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu"~Romani 8:32~, aceasta este măsura dragostei Sale.
                                                                                           J.R.Caldwell