miercuri, 19 ianuarie 2011

Despre mită

Iată ce ne spune Biblia despre mită/daruri:

1. "Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe ceice au ochii deschişi, şi sucesc hotărârile celor drepţi." ~Exod 23:8~
2. "Să n-atingi nici un drept, să nu cauţi la faţa oamenilor, şi să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi." ~Deuteronom 16:19~
3. "Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea." ~1Samuel8:3~
4. "Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea, în faţa Domnului şi în faţa unsului Lui: Cui i-am luat boul, sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat, şi pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiţi, şi vă voi da înapoi." ~ 1Samuel 12:3~
5. "Acum, frica Domnului să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu este nici o nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri." ~2Cronici 19:7~
6. "Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite, şi a căror dreaptă este plină de mită! ~Ps 26:10~
7. "Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi." ~Proverbele 15:27~
8. "Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte." ~Proverbele 29:4~
9. Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei." ~Isaia 1:23~
10. "Vai de cei tari când este vorba de băut vin, şi viteji când este vorba de amestecat băuturi tari; care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, şi iau drepturile celor nevinovaţi!" ~Isaia 5:22-23~
11. "Cel ce umblă în neprihănire, şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi, ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi." ~Isaia 33:15-16~
12. "În tine, se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă şi camătă, jefuieşti cu sila pe aproapele tău, şi pe Mine, Mă uiţi, zice Domnul, Dumnezeu." ~Ezechel 22:12~
13. "Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe, şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită, şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor."~Amos 5:12~
14. "Cel rău primeşte daruri pe ascuns, ca să sucească şi căile dreptăţii. ~Proverbe 17:23~
15. "Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima." ~Eclesiastul 7:7~
16. "Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat!" ~Deuteronom 27:25~