luni, 17 ianuarie 2011

Oameni obişnuiţi

     Atunci Isus a zis celor doisprezece: "Voi nu vreţi să vă duceţi?"  ""Doamne", i-a răspuns Simon Petru, "La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice." ~Ioan 6:67-68~
     Printre cei ce au rămas alături de Cristos au fost cei doisprezece, aleşi personal de El şi delegaţi în mod special să-L reprezinte. Aceştia au fost dintre cei mai obişnuiţi, oameni lipsiţi de importanţă socială. Însă Cristos a ales să folosească aceşti oameni obişnuiţi şi nu puterea Sa de manipulare a mulţimii, forţe militare, popularitatea Sa personală sau relaţiile Sale publice. Din perspectivă umană, viitorul Bisericii şi succesul de durată al Împărăţiei au depins de credincioşia acestor câţiva puţini ucenici. Nu a existat niciun plan B, în caz că ar fi dat greş.
     Planul Lui nu s-a schimbat defel pe parcursul celor două milenii trecute de atunci: El încă mai cheamă oameni cu totul obişnuiţi şi neimportanţi pentru a-L reprezenta în lume. Dacă ai primit din partea Lui darul vieţii veşnice, înseamnă că şi ţie ţi s-a făcut aceeaşi chemare. Care e răspunsul tău?
                                                                                                                          ~John MacArthur~