sâmbătă, 19 martie 2011

Despre încercare şi mustrare

  "Pentru că Eu sunt cu tine, zice Domnul...te-am împrăştiat; dar pe tine nu te voi nimici ci te voi mustra cu judecată"
  Dumnezeu promite că va avea îndurare şi spune poporului Său, pe care îl mustră, "Eu  te voi mustra dar cu judecată" ~Ieremia 46:28~
  Dumnezeu nu le ascunde faptul că le va trimite necazuri, că îi va supune judecăţii şi pedepsei. El ne iubeşte prea mult pe noi, care suntem la fel ca o rocă brută, aspră, pentru a nu ne şlefui. Dar toate acestea sunt "cu măsură".
  Putem să avem aceeaşi siguranţă mângâietoare pe care o avea şi David. El spune "când duhul meu era copleşit în mine, atunci Tu îmi cunoşteai cărarea" ~Ps 142:3~ Dumnezeu potriveşte jugul după gâtul fiecăruia dintre cei ai Săi, şi pedeapsa Sa este pe măsură. Toate sunt calculate corect, în felul cel mai potrivit.
  Tu, care eşti încercat! Caută să vezi care e scopul lui Dumnezeu în lucrurile prin care El te trece, pentru că disciplinarea Sa este "pentru folosul nostru"~Evrei 12:10~ Doar a căuta sau doar a încerca să oferi mângâiere dovedeşte o perspectivă limitată sau egoistă. Dumnezeu are în vedere un ţel mai înalt. Încercarea este o perioadă care ne va aduce mari binecuvântări, pentru care Îl vom slăvi pe Dumnezeu.
  Uneori poate că nu suntem capabili să vedem "măsura" disciplinării Sale, şi poate că gândim că suferim din cauza unei exercitări arbitrare a puterii suverane. Dar avem promisiunea: dar orice "disciplinare, pentru acum, nu pare a a fi de bucurie, ci de întristare; dar după aceea, le dă celor deprinşi prin ea rodul dădător de pace al dreptăţii ~Evrei 12:11~
  O, fie să primim fiecare astfel de încercare spunând "Da, Tată, pentru că aşa a fost plăcut înaintea Ta" ~Luca 10:21~ şi nu voia Mea, ci a Ta să se facă!"~Luca 22:42~
                                                                                                             ~Macduff~
   Mai bine merg cu Dumnezeu în întuneric, decât singur în lumină;
   Mai bine să merg cu El prin credinţă, decât singur prin vedere.
                                                                                                             ~Brainard~