marți, 5 aprilie 2011

I see You


Michel W. Smith - I see You - lyrics 


Lord, You're leading me
With a cloud by day
And then in the night
The glow of a burning flame

And everywhere I go I see You
Everywhere I go I see You

And You take my hand
And You wash it clean
I know the promised land
Is light years ahead of me

And everywhere I go I see You
Everywhere I go I see You

And the eagle flies
And the rivers run
I look through the night
I can see the risin' sun

And everywhere I go I see You
Everywhere I go I see You

Well, the grass will die
And the flowers fall
But Your Word's alive
Will be after all

And everywhere I go I see You
Everywhere I go I see You

El trebuie să crească

  "Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti, care se războiesc cu sufletul. Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării." ~1 Petru 2:11~
  J.R. Miller a scris: "Singurul lucru care-i însoţeşte pe jelitorii care se întorc de la mormânt şi nu se lasă îngropat este caracterul omului. Caracterul omului supravieţuieşte. Nu poate fi îngropat!" Deşi această afirmaţie este adevărată, există ceva mai important decât ceea ce cred oamenii despre noi după moarte: impactul pe care l-am avut în viaţa altora, de dragul lui Hristos.
  Trecând prin viaţa - câştigând un venit cinstit, respectându-ţi cuvântul, răspunzând răului cu bine, considerându-i pe alţii mai pre sus decât pe sine - continuâ să-I acorzi tot creditul lui Hristos. Lasă ca slava Lui să strălucescă atât de puternic, încât atunci când vei muri, cei dragi ai tăi să spună: "Ce măreţ este Dumnezeul căruia i-a slujit acest ucenic!"
                                                                                                      ~John MacArthur~