sâmbătă, 5 februarie 2011

Majoritatea păcătoşilor vor fi pierduţi pe veci!!!

     Mântuitorul a spus: ''Largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei care intră pe ea.'' ~Matei 7:13~. Mulţi nu înseamnă puţini: mulţi înseamnă mulţi. ''Strâmtă este poarta, îngustă este calea, care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află. (vs. 14). Puţini înseamnă puţini nu mulţi: puţini înseamnă puţini. Aşadar sunt mulţi pe calea lată şi puţini pe calea îngustă.
     - Bine, vei spune tu, dar cum este posibil ca Dumnezeul dragostei să trimită la pierzare majoritatea oamenilor? Marea majoritate a oamenilor ar trebui să fie mântuiţi, în timp ce doar marii păcătoşi ai veacurilor să fie pierduţi.
     Nu, prietenul meu, majoritatea păcătoşilor vor fi pierduţi.
     Am să-ţi pun o întrebare: a existat vreo împrejurare când Dumnezeul dragostei despre care vorbeşti tu să fi îngăduit ca majoritatea să fie pierdută? Da, a fost. Pe vremea potopului, numai opt inşi au fost salvaţi. Toţi ceilalţi au pierit. Buni şi răi, tineri şi bătrâni, chiar şi pruncii, toţi au pierit.
     Şi atunci, dacă Dumnezeu a făcut deja odată lucrul acesta, de ce-ţi pare incredibilă repetarea lui? De fapt, El a mai procedat în felul acesta. Adu-ţi aminte te rog de Sodoma şi Gomora. Câte persoane au scăpat atunci? Numai trei. Toţi ceilalţi au pierit. Acum dacă deja de două ori a procedat aşa, de ce n-ar proceda la fel şi a treia oară? Noi ştim că majoritatea oamenilor Îl vor respinge pe Domnul Isus Hristos şi vor fi pierduţi.
    Chiar şi în zilele noastre, pe calea cea largă oamenii se îmbulzesc, în vreme ce pe calea strâmtă, merg doar câţiva. Gândeşte-te apoi la mulţimea mare de păgâni. China cu peste şapte sute de milioane de locuitori, India cu peste cinci sute de milioane, apoi milioanele de europeni care n-au nici o cunoştinţă despre Evanghelie!
    - Bine, vei zice tu, dar America este creştină, pentru că marea majoritate a americanilor se află pe calea îngustă.
     Da? Chiar aşa să fie? Dă-mi voie să-ţi spun că 50% dintre americani n-au trecut nici o dată pragul unei biserici, chiar dacă le place să se numească creştini.
     Dacă ai vizita un oraş oarecare într-o duminică dimineţa şi ai trece prin toate bisericile notând numărul celor prezenţi, pentru a-l însuma şi a-l scădea apoi din totalul populaţiei, ai constata că marea majoritate a cetăţenilor se află în afara bisericii şi, vorbind comparativ, doar câţiva au fost la biserică. Majoritatea oamenilor nu merg pe calea îngustă.
    Cititorule tu din care categorie faci parte? În cazul acesta eu vreau să fiu cu minoritatea.
                                                     O.J.Smith-‘’Mântuirea lui Dumnezeu’’

Make war!!!

Despre evanghelia prosperităţii

     Trenul vieţii merge şi ziua şi noaptea. Unele călătorii au loc în întuneric, unele lucruti sunt greu de deosebit. ''Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să de încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!'' ~Isaia 50:10~ Da, până şi cei evlavioşi care se tem de Domnul şi care ascultă glasul robului Său, vor păşi uneori acolo unde nu există lumina care să le călăuzească paşii şi nu este căldura care să le mângâie simţurile afectate. Acestea nu sunt vremuri de pedeapsă, de răsplată sau de abandon. Nu, ele sunt perioade în care Dumnezeu plănuieşte următoarele etape ale dezvoltării tale, când te conduce spre avansare în împărăţia Lui.
     Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni ce se temeau de Dumnezeu şi împlineau cuvântul Lui au fost trimişi să fie arşi de vii pentru că au refuzat să se închine statuii de aur a împăratului ~Daniel 3~ Să citim mărturisirea credinţei lor:
    (1) ''Dumnezeul nostru...poate să ne scoată din cuptorul aprins (vs. 17) - ei nu s-au îndoit de puterea lui Dumnezeu.
    (2) ''Şi ne va scoate'' - ei nu s-au îndoit de intenţia lui Dumnezeu.
    (3) ''Şi chiar de nu ne va scoate...nu ne vom închina chipului tău de aur (vs. 18) - ei nu s-au gândit la o alternativă pentru credinţa lor în Dumnezeu. A trebuit să meargă până la capăt pentru a o scoate la capăt, şi aşa au făcut!
    Şi tu vei scăpa, rămâi ăn trenul vieţii, ''Încrede-te în Numele Domnului, bizuie-te pe Dumnezeul tău!'' El are ultimul cuvânt, nu diavolul, circumstanţele sau oamenii. Asemenea celor trei iudei, vei ieşi curat ca aurul încercat în foc.