joi, 24 martie 2011

Atenţie la succes!

 
 "Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu! [...] fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui." ~Matei 16:16-18~

  Petru a învăţat multe din experienţe dificile. A învăţat , de exemplu că  înfrângerea zdrobitoare şi umilirea profundă urmează deseori imediat după marile victorii. La scurt timp după ce Hristos l-a lăudat pentru mărturia monumentală din Matei 16:16, Petru a suferit cea mai aspră mustrare adresată vreodată unui ucenic în Noul Testament.
  Este mult mai simplu  să rămânem supuşi Domnului atunci când ne luptăm cu povara împotrivirii. În acele vremuri dificile, ştim sigur că avem nevoie de El; nu avem absolut nici o îndoială că viaţa noastră este în mâinile Lui puternice. Însă atunci când zburăm pe aripile succesului, prosperităţii, notorietăţii, confortului sau sănătăţii, suntem imediat ispitiţi să ne îngâmfăm, avântându-ne cu toată viteza spre prăpastie.
  Bucură-te de binecuvântările pe care ţi le trimite Dumnezeu. Mulţumeşte-i pentru lucrurile bune pe care le aduce în viaţa ta. Dar ai grijă, pentru că mândria este urmată de pericol atunci când lucrurile îţi merg bine, smereşte-te şi te apropie mai mult de Domnul tău!
                                                                                                                                                                                                    ~John MacArthur~