luni, 21 martie 2011

Cine este Dumnezeu?

  „Nebunul zice în inima lui: «Nu există Dumnezeu!»...”~Psalm 53.1~
  Cine este Dumnezeu?
  Unii oameni afirmă că nu există  Dumnezeu. Alţii îl consideră o fiinţă misterioa să, care nu poate fi cunoscută de nimeni,
  Dintre cei care recunosc existenţa Sa, unii cred că El nu Se interesează de noi, de orice amănunt din viaţa noastră. Pentru alţii, Dumnezeu şi natura sunt acelaşi lucru.
  Avem nevoie de o descoperire de la Dumnezeu însuşi. El S-a descoperit în Fiul Său Isus Hristos, în moartea Sa şi în învierea Sa. În Biblie, Dumnezeu ne spune cine este El:
  - Dumnezeu ne cunoaşte pe toţi, inclusiv gândurile, căile şi cuvintele noastre ~Psalm 139.1-4~
  - Dumnezeu poate totul, şi nimic nu este prea mare pen­tru El ~Iov 42.2~
  - Dumnezeu este pretutindeni, şi nimeni nu se poate as­cunde de El ~leremia 23.23, 24~
  - Dumnezeu este neschimbat, atât în Cuvântul Său, cât şi în fiinţa Sa ~Maleahi 3.6; lacov 1.17; Isaia 40.8~
 - Dumnezeu este veşnic; El nu are început şi sfârşit ~Isaia 40.28~
 - Dumnezeu este sfânt şi nu poate suporta păcatul ~Isaia 6.3; Habacuc 1.13~
 - Dumnezeu este dragoste; dorinţa Sa faţă de noi este exprimată clar în Cuvântul Său:            „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” ~loan 3.16~.

Evitând eşecul

  Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: "Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori." Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar." ~Luca 22:61-62~
  Din nefericire, Petru este forte bine cunoscut datorită celor trei renegări, în vremea arestării lui Hristos. Dar, din nou, trebuie să-i dăm credit acestui ucenic necizelat. Stând acolo în curtea sălii în care era judecat Isus, Petru era singur în faţa ispitei ce-l pândea. În ciuda fricii şi a slăbiciunii sale, el nu L-a abandonat complet pe Hristos. Ceilalţi nu au stat în faţa acestui test, pentru că s-au ascuns în colţuri întunecoase, departe de pericol.
  Cu siguranţă vei găsi ocazii de faliment în două locuri: acolo unde nu ar trebui să fii şi acolo unde ar trebui să fii. Nu-ţi sugerez că ar trebui să cauţi problemele cu lumânarea, ci dimpotrivă să stai deoparte de locurile în care sălăşluieşte ispita. Trebuie să ştii că îţi asumi riscul eşecului ori de câte ori te implici în lucruri cu adevărat importante. Ceilalţi ucenici nu au eşuat ca Petru, însă e greu să clachezi când nu faci nimic.
                                                                                                            ~John MacArthur~