joi, 3 februarie 2011

Nu toți oamenii vor fi mântuiți (1)

     Biblia nu vorbește niciodată despre o mântuire universală; unii păcătoși vor fi mântuiți, alții vor fi pierduți pe vecii vecilor. Nu voi face marea greșeală de a inspira cuiva o speranță înșelătoare, ci declar, cu toată convingerea, că va veni o zi când totul se va clarifica, o zi în care va avea loc separarea grâului de neghină, a celor buni de cei răi, a oilor de capre. De o parte sau de alta, fiecare va trebui să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Nu mă interesează ce zic universaliștii. Eu cred ce spune Biblia care declară solemn, în mod repetat, acest adevăr. Problema care se pune pentru tine, prietene drag, este unde te vei afla tu: printre cei mântuiți sau printre cei pierduți?
     Tot ce am de făcut spre a întări această afirmație este să mă refer la pilda neghinei și a năvodului. Aici nu poate fi dată o altă tălmăcire decât cea pe care o dă Domnul Isus. Grâul, spune  El, reprezintă copii lui Dumnzeu, iar neghina fii celui rău.
     În pilda neghinei, robii au vrut să meargă să smulgă neghina şi să lase numai grâul, dar stăpânul le-a zis: ''Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş; şi la vremea secerişului le voi spune secerătorilor: Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.'' ~Matei 13:30~
     Cât timp li s-a dat să fie împreună? 
     Până la seceriş. 
     Când va avea loc secerişul? 
     La sfârşitul veacului.
     Asta înseamnă că la sfârşitul veacului vor exista şi fire de neghină, deci copii ai Satanei, şi fire de grâu, copii ai lui Dumnezeu. Dacă ar fi ca toţi oamenii să fie mântuiţi, atunci toată neghina ar trebui să devină grâu. Dar aceasta nu se întâmplă. Neghina va rămâne neghină. Neghina nu va fi mântuită ci va fi adunată, legată în snopi şi aruncată în foc.
     Acelaşi adevăr este zugrăvit şi în pilda năvodului. Năvodul adună tot felul de peşti, şi buni şi răi. În mare parte sunt şi peşti răi. Năvodul îi prinde, însă la sfârşit se face separarea. Deci nu toţi vor fi mântuiţi. 
     ''Fiul omului va trimite pe îngerii săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor'' ~Matei 13:41-43~
     ''Tot aşa şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni'' ~Matei 13:49~
     El va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta şi caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul le va zice celor de la dreapta Lui: ''Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii...'' Apoi va zice celor de la stânga Lui: ''Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui...'' Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.'' ~Matei 25:32-34, 41, 46~
     Îngerii, spune Domnul Isus, vor despărţi pe cei răi de cei buni. El îi va pune pe cei buni la dreapta şi pe cei răi la stânga Lui. Unora le va zice: ''Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu'', iar altora le va porunci ''Duceţi-vă blestemaţilor în focul cel veşnic...'' Deci, din moment ce va avea loc o despărţire, înseamnă că nu toţi vor fi mântuiţi.
     Prietene drag te mai întreb odată tu vei fi printre cei mântuiţi sau printre cei pierduţi? 
                             
                                                                           Oswald J.Smith –‚Mântuirea lui Dumnezeu’