duminică, 13 martie 2011

Țesutul și țesătorul

   Ţesutul este procesul de împletire a firelor după un anumit model pentru a produce o ţesătură. Pentru a realiza acest proces, ţesătorul foloseşte un război de ţesut alcătuit dintr-o serie de fire paralele numite urzeală. Firele alternative sunt ridicate pentru a crea un spaţiu prin care este trecută, de-a curmezişul, băteala. 
   Ţesătorul răsuceşte o suveică în acest spaţiu pentru a pune un fir debăteală. Un instrument tip pieptene (darac) numit şi bătător ajută la presarea firului şi apropierea lui de cel introdus anterior. Prin urmare, procesul de ţesere implică un ciclu: rostuirea, alegerea firelor şi presarea lor. Pentru un model simplu e nevoie de doar două spaţii. Aţele impare din ţesătură sunt ridicate pentru a se întinde un rost, iar cele pare să fie aşezate lângă ele. 
   Se pot ţese modele interesante prin crearea diferitelor grupuri de spaţii sau variind culoarea aţelor. Schimbările în ceea ce priveşte spaţiile din ţesătură, unirea strânsă a firelor precum şi presarea lor în vătală pot afecta şi ele aspectul sau utilizarea  țesăturii. 
   Iov spunea că zilele lui erau „mai iuţi decât suveica ţesătorului”. ~Iov 7:6~ Ochiul abia poate să urmărească suveica atunci când un ţesător îndemânatic o poartă încoace şi încolo. „Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător, care m-ar rupe din ţesătura lui.” ~Isaia 38:12b~ Acest lucru se referă la capătul de aţă care rămâne şi trebuie tăiat atunci când suveica se goleşte. 
   Fiecare zi din viaţa noastră e ca un fir pe care Dumnezeu îl pune în urzeala alcătuiră de El. Această urzeală conţine elementele pe care nu le putem alege: limitele spaţiale şi temporale, sănătatea, intelectul, talentul, familia şi mediul în care trăim. Suntem responsabili pentru modelul pe care îl imprimăm ţesăturii din viaţa noastră. 
   Vom rostui urzeala potrivit cu roadele Duhului? Presăm zilele suficient de strâns pentru a fi umplute cu muncă folositoare, dar, în acelaşi timp, suficient de larg pentru a fi flexibili faţă de nevoile celorlalţi? 
   Dumnezeu hotărăşte câtă aţă este pe suveica ta şi când va fi tăiată. Este felul în care se ţese viaţa noastră plăcut înaintea Lui? Ne dorim atât de mult să-L auzim pe Domnul spunând: „Bine, rob bun şi credincios... intră în bucuria stăpânului tău.” ~Matei 25:21~
                                                                                                  ~Carey Snyder~

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu