duminică, 17 aprilie 2011

Seria Paul Washer – Zece Acuzații (1)

  M-am hotărât să postez o predică a fratelui predicator Paul Washer care se intitulează Zece Acuzaţii Împotriva Bisericii Moderne. 

  Mesaj predicat Miercuri, 22 Octombrie, 2008 la Revival Conference, în Atlanta, Georgia.
(titlul original: Ten Indictments Against The Modern Church)
  Să venim înaintea Domnului în rugăciune.
  Tată, vin înaintea Ta în numele Fiului Tău, Isus Hristos. Doamne, Tu știi toate lucrurile; toate sunt înaintea Ta ca o carte deschisă. Cine poate să îşi ascundă inima de prezența Ta şi de ochiul Tău? Faptele celor mai iscusiţi oameni sunt expuse înaintea Ta. Omniscienţa Ta nu are limite și dacă n-ar fi fost harul, eu aș fi cel mai îngrozit dintre toți oamenii. Dar există har, din belșug și glorios, revărsat peste cel mai slab dintre oameni și din belsug pentru slava Ta. Tată, Te laud și Te slăvesc și Îți mulțumesc pentru tot ce ești și tot ce ai făcut. Și nu este nimeni ca Tine în ceruri sau pe pământ sau sub pământ. Tu ești Rege și nu este altul. Tu ești Mântuitor și nu împarți acea slavă cu nimeni. Tată, în această seară Tu mă cunoști și îmi cunoști marea mea nevoie de har. De ce sunt aici dacă nu pentru că Tu ai chemat cel mai slab dintre toți oamenii, cel mai de jos dintre frați și pentru ca prin harul Tău, de multe ori, cel mai mic să învețe pe cel mai mare? Acela este întotdeauna cazul meu și Te laud. Te slăvesc. Tată, ajută-ne în seara asta. La adiere cu elocvență, la iad cu inteligență sclipitoare, Tată. Lasă ca adevărul să meargă înainte. Lasă ca oamenii să fie schimbați ca starea Bisericii noastre să fie mai glorioasă. Mă rog pentru har peste har și îndurare după îndurare pentru mine și pentru ascultătorii care sunt prezenți aici. Ajută-ne, o Doamne, și vom fi ajutați și ne vom lăuda cu acel ajutor. În numele lui Isus. Amin.
  Este un mare privilegiu pentru mine să fiu aici în această seară, un privilegiu excepțional de a sta aici înaintea voastră și de a vorbi despre lucruri ca trezirea, reformarea, lucrarea lui Dumnezeu în poporul Lui și între oameni. Dar în seara aceasta voi împărtăși cu voi o acuzare. O acuzare, dar este o acuzare de speranță. 
   În timp ce mă rugam cu privire la ce ar trebui să fac la această serie de întâlniri, am ajuns la o concluzie importantă, o mare povară care a fost pusă pe inima mea. Avem nevoie de renaștere. Avem nevoie de o trezire. Dar nu putem pur și simplu să așteptăm ca Duhul Sfânt să coboare și să pună în ordine toata dezordinea făcuta de noi. Avem direcție clară din Cuvantul lui Dumnezeu cu privire la ce a făcut El prin Hristos, cum așteaptă El să trăim, cum așteaptă El să conducem Biserica Lui. Și le face puțin bine oamenilor să strige pentru manifestări extrabiblice când principiul biblic este încălcat peste tot în jurul nostru. Vreau să știți aceasta: diavolul și oamenii răi nu au nevoie să se opună prea mult unui om care se roagă pentru trezire dacă el nu muncește de asemenea și la reformare. Ni s-a dat adevărul și nu putem pur și simplu să facem ce este drept în ochii noștri și apoi să așteptăm ca Duhul Sfânt să coboare și să binecuvânteze eforturile noastre.
  Când ne uităm în Vechiul Testament vedem că lui Moise îi este dată o explicație foarte, foartedetaliată cum să construiască templul. Acum, a fost aceasta dată de dragul lui Moise sau de dragul Bisericii? Cred că ceea ce este explicat aici este că Dumnezeu este specific în voia Lui și că noi nu trebuie să presupunem că putem lua cel mai mic detaliu și să îl ignorăm.
   Acum, știu că sunt un om fragil și știu ca sunt lovit de multe slăbiciuni, dar am o acuzare și nu o pot numi acuzarea mea, pentru că cine sunt eu să acuz pe cineva? Și nu îmi permit să o numesc acuzarea lui Dumnezeu deoarece cum pot presupune eu pe numele Lui? Dar voi spune aceasta: Cand mă uit la Biserică și o compar cu Scriptura, văd că sunt câteva lucruri care trebuie să se schimbe. Eu nu sunt Martin Luther. Acestea nu sunt 95 de declarații bătute în cuie pe ușa lui Wittenburg, dar aceasta este o povară pe inima mea și trebuie să o împărtășesc. Trebuie să o împărtășesc.
   Acum dați-mi voie să spun aceasta. Ceea ce voi spune va mânia pe unii din voi, dar dați-mi voie să vă avertizez. Poate fi adevărat că voi mă veți putea acuza de aroganță. Poate fi adevărat că nu vă place expunerea mea. Am fost de multe ori arogant și de multe ori am transmis adevărul într-un mod greșit, dar nu lăsați ca aceasta să fie o scuză pentru voi. Întrebarea este: Ce spun eu, este adevărat? fie că este transmis printr-un mesager imperfect fie că nu. Alții dintre voi vă veți bucura de ceea ce auziți și veți vrea să spuneți "Amin", și poate să ridicați mâinile. Dar nu faceți asta pentru că noi toți purtăm o măsură de vină. Și dacă ați atins o anumită stare spirituală, atunci aș spune ceea ce fratele meu a spus: "Ce ai tu ce să nu fi primit și dacă ai primit, de ce te lauzi?" N-ar fi mai bine să Îl lauzi pe Dumnezeu în umilință? Dacă ești un slujitor mai tânăr, nu vreau să fi prins în aceste adevăruri și să le duci înapoi și să tulburi biserica ta fără dragoste. Ți-aș da o sugestie: să vezi că genunchii tăi sângerează înainte de a începe orice fel de reformare. Și dacă ești un slujitor mai bătrân, slujindu-L pe Domnul de mulți, mulți ani, îți cer să nu fi arogant. Un rege bătrân prost poate învăța de la cei mai slabi servitori ai săi. Și de asemenea îți cer aceasta: ai curajul să schimbi totul chiar dacă este ultima zi a vieții tale, măcar poți merge în glorie știind că ai încercat o reformare care a fost biblică. Și voi spune asta ca o avertizare pentru cei mai în vârstă.
   Acum, ascultați-mă cu atenție. Știu observația din 1 Timotei capitolul 5, a modului în care
trebuie să mă adresez vouă și deci mă adresez astfel, dar se petrece o mare trezire în această țară și nu numai în această țară ci și în Europa unde am fost și în America de Sud și în multe alte locuri, văd oameni tineri întorcându-se la stânca din care am fost ciopliți. Ei citesc Spurgeon și Whitefield. Ei încă ascultă pe Ravenhill și pe Martin Lloyd-Jones și pe Tozer și pe Wesley și este o mișcare mare, incredibilă. Doar pentru că mijloacele media populare și 'Christianity today' nu au descoperit ce se pentrece, vreau să știți că acum 15 ani n-aș fi visat că voi vedea trezirea pe care o văd, nu prin slujirea mea, dar merg în diferite locuri și văd ce face Dumnezeu fără nici una din slujirile noastre. Fie că este Olanda, o mie de tineri declarând "Lucrurile trebuie să se schimbe", strigând toată noaptea în rugăciune pentru puterea lui Dumnezeu și adevărul Scripturii, fie America de Sud recunoscând că ei au fost așa de influențați de psihologie și de toate felurile de tehnici superficiale cu privire la evanghelizare venite din America și acum plângând și frânți merg înapoi și își evanghelizează propriile biserici, fie orașul din interiorul Statelor Unite unde am stat câteodată până la două și trei dimineața discutând teologie cu tineri afro-americani din cartier pe care Dumnezeu îi va ridica să predice mai mult decât oricine își va putea imagina în ziua de azi. 
   Este o trezire. Și voi spune asta cu delicatețe. Mulți oameni peste 40 de ani nici măcar nu au idee despre aceasta. Mulți din tinerii care se întorc la vechii oameni și la vechile căi și la adevărurile care au adus trezire din nou și din nou în această lume, mulți dintre acești tineri sunt foarte tineri. Și ei vor merge la pastorii lor, vor merge la liderii lor și vor spune: "Uite ce am descoperit. Uite ce s-a întâmplat în Țara Galilor. Uite ce s-a întâmplat în Africa. Uite asta și uite cealaltă și uite această învățătură. Este absolut extraordinar." Și cei mai mulți dintre ei o vor întoarce sau vor spune: "Nu este cu nimic diferit față de ce predic de 25 de ani," când, de fapt, este complet diferit față de ce predică ei de 25 de ani. Așa că este nevoie să fim foarte, foarte atenți să înțelegem că Dumnezeu face o lucrare. Și Acela care a început o bună lucrare, o va isprăvi. Mulți oameni au ideea că ei se vor ruga pentru o trezire. Și alti oameni spun, "Trezirea va veni fie că te rogi fie că nu." Eu nu sunt în nici una din acele tabere. Dar știu asta. Când văd bărbați și femei și tineri peste tot în lume rugându-se pentru o trezire, pentru mine acestea sunt primele roade ale trezirii. Și pot să mă bazez pe faptul că Acela care a dat acele prime roade va aduce întreaga recoltă. 
   Acum vreau să ne uităm la 10 acuzații, dacă vom avea timp, lucruri pe care cred că trebuie să le schimbăm.
   În primul rând, prima acuzare: O negare practică a suficienței Scripturii, în special
denimonația mea; o negare practică a suficienței Scripturii. 2 Timotei 3:15 : "din pruncie cunoști Sfintele Scripturi cari pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună."
   În ultimimele câteva decade a fost o mare bătălie cu privire la inspirația Scripturii. Acum unii dintre voi nu ați făcut parte din acea bătălie, dar mulți dintre noi din denominațiuni mult mai liberale cu siguranță au făcut parte din ea, o bătălie pentru Biblie!
   Dar este o singură problemă. Când ajungi ca om să crezi că Biblia este inspirată, tu te-ai luptat doar jumătate din bătălie pentru că înrebarea nu e doar: este Biblia inspirată, este ea infailibilă? Ci întrebarea majoră care îi urmează acesteia și la care trebuie dat răspuns e: Este Biblia suficientă sau trebuie ca noi să aducem fiecare așa-numita știință socială și studiu cultural pentru a ști cum să conduci o biserică? Aceasta este o întrebare majoră. 
   Științele sociale, în opinia mea, au luat prioritate în fața Cuvântului lui Dumnezeu în așa mod încât cei mai mulți dintre noi nici nu putem măcar vedea. Așa de mult s-a strecurat în Bisericanoastră, în evanghelizarea noastră și în misiologia noastră încât abia mai poți numi creștin ceea ce facem noi. Psihologia, antropologia, sociologia au devenit influențe de bază în Biserică. 
   Cu câțiva ani în urmă, cu mulți ani în urmă când eram la seminar, îmi amintesc că un profesor a venit și a inceput să deseneze urme de pași pe tablă. Și cum i-a înșirat el de-a lungul tablei, apoi s-a întors la noi toți și a spus doar atât: "Aristotel umblă pe coridoarele acestei instituții. Păzițivă, pentru că eu aud pașii lui mai clar decât pe cei ai apostolului Pavel și a grupului de oameni inspirați care erau cu el și chiar a Domnului Isus Hristos Însuși." 
   Am ajuns să credem că un om al lui Dumnezeu poate administra anumite zone mărunte din viața Bisericii, dar când realmente se ajunge la greu e nevoie să mergem la experți sociali. Asta este o minciună absolută. Spune aici în Scriptură că omul lui Dumnezeu trebuie să fie echipat, desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ce are de a face Ierusalimul cu Roma? Și ce avem de a face noi cu toate aceste științe sociale moderne care au fost de fapt create ca protest împotriva Cuvântului lui Dumnezeu? Și de ce evanghelizarea și misiunile și așa-numita creștere a bisericii este mai mult modelată de antropolog, de sociolog și de studentul Bursei de Valori care se conformează cu fiecare tendință culturală? 
   Toată activitatea din biserica noastră trebuie să fie bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu toată activitatea din misiuni bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Activitatea noastră misionară, activitatea noastră din biserică, tot ce facem trebuie să curgă de la teolog și de la exeget, de la omul care își deschide Biblia și are o singură întrebare: Care e voia Ta, o Doamne? Noi nu trebuie să trimitem chestionare la oameni carnali pentru a afla ce fel de biserică ar frecventa ei. O biserică trebuie să fie prietenoasă cu căutătorul, dar biserica trebuie să recunoască că există un singur Căutător. Numele lui este Dumnezeu și dacă vrei să fii prietenos cu cineva, dacă vrei să găzduiești pe cineva, găzduiește-L pe El și Slava Lui chiar dacă este respins de toți ceilalți. Noi nu suntem chemați să construim imperii. Noi nu suntem chemați să fim exagerați. Noi suntem chemați să Îl preamărim pe Dumnezeu. Și dacă dorești ca Biserica să fie altceva decât un popor ales, atunci dorești ceva ce Dumnezeu nu dorește. 
   Vreau să ascultați pe Isaia doar pentru un moment, capitolul 8. Ascultați ce spune el. "Dacă vi se zice însă: „Întrebați pe ceice cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, cari șoptesc și bolborosesc”... "
   Aceasta este o definiție sau o ilustrație perfectă a științelor sociale și a adevăraților guru în ce privește creșterea bisericii și toate celelalte, pentru că tot la doi sau trei ani toate teoriile lor majore se schimbă. Nu numai privitor la ce este un om sau cum îl redresezi, dar și privitor la ce este o biserică și cum o faci să crească. La fiecare doi sau trei ani există câte un alt capriciu care vine pe linia a ceea ce poate transforma biserica ta în ceva super în ochii lumii. Chiar recent unul dintre cei mai mari sau cei mai renumiți experți în creșterea bisericii a spus că a descoperit că a fost total greșit în întreaga sa teorie. Dar în loc să se îndrepte spre Scriptură, pe genunchi, frânt și plângând, el pleacă să găsească o altă teorie.
   Ei nu dau nici un cuvânt clar. Spune aici în Isaia, "Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii?" Ar trebui noi, ca oameni bisericești, capredicatori, ca pastori, ca creștini, ar trebui noi să mergem și să cerem sfatul celor morți spiritual pentru cei pe care Duhul Sfânt i-a adus la viață? Categoric nu, categoric nu.
Va urma...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu