vineri, 11 februarie 2011

Cum vă îmbrăcaţi surorilor?!

Prima parte:


A doua parte:


A treia parte:

Podoabele de mare preţ

     Podoabele pentru femei sunt o mare afacere. Femeile cheltuiesc sume uriaşe de bani, timp şi energie pentru a deveni mai atractive. În dorinţa de a fi cât mai acceptate şi impresionante, un rol important îl au cosmeticele, chirurgia plastică şi exerciţiile. Dar întregul accent este pus pe exterior.Ştii că Biblia vorbeşte despre un alt fel de podoabă care străluceşte mai puternic decât toate aceste bijuterii? Ştii că Dumnezeu este foarte interesat e podoaba femeii? Ştii că El are un standard şi o prezentare a frumuseţii feminine?
     Intenţia lui Dumnezeu pentru frumuseţea femeii este diferită de cea a lumii moderne, ce pune accent pe ceea ce este vizibil şi care face apel la simţuri. Dumnezeu a înzestrat femeia cu frumuseţe pentru a fi pe plac soţului ei şi a fi utilă societăţii. El nu a intenţionat ca ea să-şi etaleze sau să-şi folosească frumuseţea pentru a atrage atenţia şi în avantajul personal. Nu a intenţionat ca frumuseţea ei să fie folosită pentru a coborî valorile morale ale societăţii. Planul lui Dumnezeu e cu totul altul!Conform planului Său, femeia influenţează bărbatul înspre bine. El ne spune cum poate o femeie să influenţeze corect un bărbat.
    Iată ce spune Biblia despre ea: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” (1 Petru 3:3, 4). Iată, Dumnezeu a conceput o frumuseţe superioară – adevărata frumuseţe ce se reflectă din interior. El doreşte ca înfăţişarea, viaţa, înclinaţiile femeii să amintească poporului de El şi de căile Lui. El doreşte ca ea să arate clar că nu caută aprecierea oamenilor în ceea ce priveşte frumuseţea ei exterioară, ci este animată de scopuri mult mai înalte decât acesta.Ideea lui Dumnezeu despre frumuseţea adevărată este caracterul integru, născut dintr-o inimă nouă – o inimă dedicată lui Isus Hristos şi înflăcărată de Duhul Sfânt. Aceasta produce virtuţi precum: umilinţă, altruism, cinste şi supunere faţă de El. Caracterul frumos generează modestie, decenţă, blândeţe, pace şi sfială. Aceste calităţi produc o forţă interioară, împlinire şi o direcţie în viaţă. Ele fac dovada unei dinamici interioare care radiază dragoste şi un scop pentru viaţa pe care o trăieşte. Biblia numeşte această frumuseţe o podoabă de mare preţ, în primul rând datorită calităţii şi valorii sale. Este de nepreţuit pentru că adevărata sa valoare nu poate fi evaluată.
    La sfârşitul zilei (şi vieţii), mulţumirea că ai fost plăcută Domnului este mai importantă.Valoarea acestei frumuseţi interioare este sporită şi de influenţa pe care o are asupra altora. Ea îi încurajează pe alţii să fie integri. Le aminteşte să-L caute pe Dumnezeu.Dar ce putem spune despre frumuseţea exterioară? În ce fel aspectul exterior ar trebui să fie în acord cu ceea ce este înăuntru? Aminteşte-ţi că frumuseţea autentică, evlavioasă, nu atrage atenţia spre sine. Frumuseţea adevărată se acoperă aşa încât să predomine cea a lui Dumnezeu. Iată un alt pasaj scriptural care confirmă aceasta: „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.” (1 Timotei 2:9, 10)
     Adevărata podoabă şi frumuseţe stă în modestie şi sfială, nu în expunere pentru afirmare.Dumnezeu ne spune de asemenea că femeia este un vas de mare cinste şi îşi exercită o influenţă puternică în jurul căminului ei: „ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.” (Tit 2:4, 5). În al doilea rând, această podoabă este de mare valoare datorită preţului plătit de Dumnezeu.
     Isus a murit pe cruce ca să ne ierte păcatele şi să ne elibereze de mândria, pofta şi dorinţele noastre rele. Trebuie să detronăm eul din inima noastră şi să-L întronăm pe Isus. (Acest lucru creează adevărata frumuseţe.). În al treilea rând, această podoabă este de mare preţ datorită lucrurilor la care trebuiesă renunţi în schimbul dobândirii podoabei lui Dumnezeu. Dacă îţi doreşti o frumuseţe reală, trebuie să renunţi la dorinţa de a fi pe placul lumii şi să arăţi celor din jur că eşti un copil al lui Dumnezeu care nu mai încearcă să satisfacă firea pământească. Din păcate, sunt mulţi care eşuează în acest domeniu. Ei afirmă că preţul este prea mare şi trebuie să renunţe la prea multe. Şi astfel ratează cea mai mare ocazie a vieţii şi a veşniciei – aceea de a fi într-adevăr frumos şi plăcut lui Dumnezeu.Gândeşte-te puţin. Frumuseţea lumii este aşa de schimbătoare şi scurtă – ca un abur. În doar câţiva ani, niciunul dintre noi nu va mai fi foarte atractiv. Ca mâine trupul nostru îmbătrâneşte şi moare. Şi apoi? Ce ai câştigat?Podoaba de mare preţ a lui Dumnezeu nu este trecătoare. În veşnicie, frumuseţea creştinului va fi chiar mai strălucitoare. Dumnezeu ţi-o oferă cu uşurinţă. Vei profita de această şansă? Vei renunţa la ispitirea acestei lumi şi vei primi adevărata frumuseţe pe care numai Dumnezeu o poate dărui? Nu pierde prilejul.

                                                                            Articol din Sămânţa Adevărului - de David L. Burkholder